Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu

 

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu dysponuje majątkiem Skarbu Państwa o łącznej wartości brutto 3.428.047,01 zł (wartość netto 731.598,02 zł). Na dzień 31 grudnia 2019 r. w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu znajdują się następujące składniki majątku trwałego.

 1. Środki transportowe o wartości brutto 1.830.881,88 zł  (wartość netto 367.705,44 zł) w tym:
 1. Maszyny i urządzenia  (sprzęt komputerowy – stacjonarny i przenośny, serwer) o wartości brutto 366.599,87 zł (wartość netto 33.270,70 zł).
 1. Oprogramowanie o wartości brutto 135.063,44 zł (w całości umorzone).
 1. Urządzenia techniczne o wartości brutto 672.813,37 zł (wartość netto 330.195,87 zł), w tym m.in:
  • system zabezpieczeń i alarmów,
  • dymomierze diagnostyczne,
  • przenośne wagi samochodowe,
  • wysokościomierze teleskopowe,
  • specjalistyczny sprzęt do kontroli pojazdów
 1. Narzędzia, przyrządy  o wartości brutto 422.688,45 zł, (wartość netto 426,01 zł) w tym m.in:
  • wyposażenie biur,
  • wyposażenie samochodów specjalistycznych,
  • maszyny i urządzenia biurowe,
  • meble biurowe,
  • prędkościomierze kontrolne,

 

Wersja XML