Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie za rok 2019

Poniżej pobrać można pliki sprawozdania finansowego WITD w Opolu za 2019 rok.

PDFBilans za rok 2019.pdf
PDFInformacja dodatkowa za rok 2019.pdf
PDFRachunek zysków i strat za rok 2019.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu za rok 2019.pdf

 

Wersja XML