Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przekazaniu


Informacja o przekazaniu
Na podstawie przepisu § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r poz. 2004 z późniejszymi zmianami) informuję, że:
Wojewódzki inspektorat Transportu Drogowego w Opolu
z siedzibą w 45-836 Opole, ul. Wrocławska 170,
w dniach 30-31.07.2020r. dokonał nieodpłatnego przekazania pojazdów na czas nieokreślony, bez obowiązku zwrotu na rzecz:

Lp. Nazwa Data przekazania Nr inwentarzowy Odbierający
1 Fiat OP74568 30.07.2020 1776 Wójt Gminy Dąbrowa
49-120 Dąbrowa,
ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
NIP 991-04-58-640, REGON 531413047
2 Ford OP45263 31.07.2020 1384 Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie
49-100 Grabin,
ul. Nyska 80,


Opole 04.08.2020 r.

 

Wersja XML