Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator ds. dostępności

Zarządzeniem nr 5/20 Opolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z dnia 29 września 2020 r. powołał koordynatora do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Opolu.

Kontakt:

Halina Majchrzyk

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Samodzielne stanowisko ds. kadr
 ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole

tel.: +48 (77) 4742122
e-mail : koordynator@witd.opole.pl

Wersja XML